Facebook

STYPENDIA

Pobierz plik program-sportowy.doc

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, jak co roku, wychodzi z ofertą pomocy swoim najwybitniejszym Studentom - Sportowcom, aby mogli w pełni skupić się na nauce, treningach i osiąganiu jak najwyższych sukcesów sportowych.

Stypendium Rektora:
Dla kogo?

• Dla studentów trybu stacjonarnego i niestacjonarnego, którzy ukończyli pierwszy rok studiów I stopnia

Kryteria:
• Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który posiada: osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne, wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, wysoką średnią ocen za rok studiów.
• Aby uzyskać stypendium Rektora dla najlepszych studentów należy złożyć wydrukowany wniosek z ISAPS wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia do Biura Stypendialnego (budynek G, pokój G20 lub G23).
• Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać maksymalnie 10 % studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w Uczelni.
• Wniosek jest oceniany metodą punktową. Suma punktów decyduje o miejscu w rankingu. Stypendium otrzymują studenci najwyżej ulokowani w ww. rankingu. Na każdym kierunku tworzone są listy rankingowe.

Terminy:
• Procedury wypełniania wniosków w systemie ISAPS zostaną uruchomione: 1 września (semestr zimowy) oraz 20 lutego (semestr letni).
• Składanie wniosków do Biura Stypendialnego
- na semestr zimowy – do 10 października
- na semestr letni – do 20 marca
• Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na semestr studiów.

Uwagi:
• Wysokość przyznanego stypendium gwarantowana jest na semestr zimowy, natomiast w semestrze letnim może ulec zmianie.
• Wszystkie ww. stypendia wypłacane są na konto bankowe podane przez studenta.
• Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów (włączając studia na innej Uczelni) może otrzymać stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę i stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku. Studenci będą musieli złożyć oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.
• Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia na innej Uczelni – do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości średniej ocen za ostatni rok studiów.
• Studenci przebywający na długoterminowych praktykach, zgrupowaniach sportowych, uczestnicy programu ERASMUS (min. 3 miesiące), którzy z tego powodu mają przedłużoną sesję letnią, mogą składać wnioski do dnia 25 listopada.
• Informacje o przyznaniu stypendium zostanie przesłana na iSAPS, tylko do tych studentów, którzy otrzymają stypendium. Studenci mają obowiązek zgłosić się do Biura Stypendialnego w celu odebrania decyzji.
• Wysokość stypendium uzależniona jest od:
- wysokości dotacji otrzymanej na dany rok budżetowy,
- fundusz przeznaczony na stypendia Rektora dla najlepszych studentów nie może stanowić więcej niż 40 % środków przeznaczonych łącznie na stypendia Rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi.

Za osiągnięcia sportowe uważa się w szczególności udział w:
• Igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich
• Mistrzostwach Świata
• Mistrzostwach Europy
• Uniwersjadzie
• Mistrzostwach Polski
• Akademickich Mistrzostwach Świata
• Akademickich Mistrzostwach Europy
• Akademickich Mistrzostwach Polski

Stypendia kandydackie:
• Wypełnienie wniosku przez studenta o stypendium Rektora dla najlepszych studentów w systemie ISAPS i dostarczenie wydrukowanego wniosku wraz z załącznikami (m.in. osiągnięć sportowych – zaświadczenia z klubów itp., oświadczenie o niepobieraniu stypendium na innej uczelni) do Biura Stypendialnego do 10 października – semestr zimowy oraz do 20 marca – semestr letni.
• Trenerzy i opiekunowie sekcji z Zarządem AZS weryfikują i zgłaszają stypendystów spośród członków swoich sekcji proponując przydział do kategorii stypendialnej do 10 października – semestr zimowy oraz do 20 marca – semestr letni.
• Zaproszenie klubów partnerskich do złożenia propozycji podziału stypendiów w ramach umowy.
• Zarząd AZS weryfikuje uzupełnia listę złożonych wniosków o stypendia Rektora dla najlepszych studentów z tytułu osiągnięć sportowych, uwzględniając politykę AZS, w szczególności umowy z klubami, tworzy kompletne zestawienie propozycji do 25 października i do 30 marca.
• Zarząd AZS przekazuje listy studentów do odroczenia terminu płatności za czesne do FOS podpisaną przez Kanclerza WSG do 30 września i 28 lutego.
• Zarząd AZS i kierownicy sekcji koordynują akcję informacyjną i nadzorują wypełnianie wniosków, pilnują aby studenci złożyli w terminie dokumentację, do 10 października na semestr zimowy i do 20 marca na semestr letni.
• Posiedzenie Komisji i wstępna weryfikacja dostarczonych wniosków.
• Przedstawienie i przekazanie wyników posiedzenia Komisji do Biura Stypendialnego wraz z nadaniem kategorii stypendiów sportowych wg I-VI stopni.
o VI – 120%
o V - 100%
o IV – 80%
o III – 60%
o II – 40%
o I – 20%
• Biuro Stypendialne rozpatruje wnioski - stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać maksymalnie 10 % studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w Uczelni.
• Biuro Stypendialne przekazuje listę sportowców, którym zostało przyznane stypendium Rektora dla najlepszych studentów do AZS celem porównania przyznanych kategorii w stosunku do umów partnerskich i zasług na rzecz KU AZS WSG.
• Zarząd AZS przyznaje zniżki osobom, które nie otrzymały stypendium Rektora i przedstawia listę Władzom Uczelni.
• Zarząd AZS przekazuje podpisaną przez Dyrektor Generalną listę studentów, którym przyznano zniżki w czesnym do Finansowej Obsługi Studenta do 15 listopada i do 15 kwietnia.
• Przekazanie decyzji stypendystom, w tym indywidualne rozmowy (kierownicy sekcji, wyjątkowo Zarząd KU AZS WSG).
• Oficjalne poinformowanie klubów partnerskich o przyznanych stypendiach.

standard

Kalendarz

Półfinał AMP - Futsal Mężczyzn

Termin: 01-03.02.2013 r.

Organizator: AZS ZUT Szczecin

Akademickie Mistrzostwa Polski w Narciarstwie i Snowboardzie

W dniach od 1-7 marca  w Zakopanem na stoku Haredna odbedą się Akademickie Mistrzostwa Polski w narciarstwie zjazdowym i snowboardzie

AMP - Piłka Siatkowa Kobiet

Zmień mnie

AMPiK - Pływanie

Zmień mnie

AMPiK - Judo

Zmień mnie

AMPiK - Piłka Nożna

Zmień mnie

AMPiK - Biegi Przełajowe

Zmień mnie

AMP - Piłka Ręczna Mężczyzn

Zmień mnie

AMP Siatkówka plażowa Kobiet i Mężczyzn

Zmień mnie

AMP - Jeździectwo

Zmień mnie

AMP - Piłka Siatkowa Mężczyzn

Termin: 1-6.05.2013 r.

Organizator: AZS KŚ Lublin

AMP - Piłka Siatkowa Kobiet

Termin: 2-5.05.2013 r.

Organizator: UPr Wrocław

AMP - Judo Mężczyzn

Zmień mnie

AMP - Narciarstwo

Termin: 4-7.03.2013 r.

Organizator: AZS Środowisko Warszawa

 

AMP - Snowboard

Zmień mnie

AMP - Wspinaczka Sportowa

Termin: 5-7.04.2013 r.

Organizator: Uniwersytet Śląski (Katowice)

 

AMP - Badminton

Termin: 5-7.04.2013 r.

Organizator: Uniwersytet Warszawski

 

AMP - Biegi Przełajowe

Termin: 06.04.2013 r.

Organizator: Politechnika Łódzka

AMPiK - Kolarstwo Górskie

Zmień mnie

AMP - Lekka Atletyka

Termin: 6-8.06.2013 r.

Organizator: Politechnika Łódzka

 

AME w wioślarstwie

Akademickie Mistrzostwa Europy w wioślarstwie w Poznaniu

AMP Podnoszenie ciężarów, Biała Podlaska

AMP Podnoszenie ciężarów, Biała Podlaska

AMP Siatkówka Mężczyzn – finał, Łódź

7–9.05.2010 AMP Siatkówka Mężczyzn – finał, Łódź

AMP - Siatkówka Plażowa Kobiet i Mężczyzn

Termin: 7-9.06.2013 r.

Organizator: Uniwersytet Gdański

AMP - Futsal Kobiet

Termin: 8-10.02.2013 r.

Organizator: Uniwersytet Szczeciński

 

test

Zmień mnie

Bal Sportowca

Władze Uczelni oraz KU AZS  WSG zapraszają serdecznie wszystkich studentów sportowców, miłośników sportu akademickiego naszej uczelni na uroczystą Galę Sportu, która odbędzie się 8 marca 2010 o godzinie 20:00

AMP - Brydż

Termin: 8-10.03.2013 r.

Organizator: Uniwersytet Warszawski

Akademickie Mistrzostwa Woj. Kuj-Pom. w Jeździectwie

8 maja Akademickie Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Jeździectwie - Myślęcinek


start kolarzy w Pucharze Thule w Złotowie

8 maja start kolarzy w Pucharze Thule w Złotowie

AMP - Tenis Stołowy

Zmień mnie

AMP - Koszykówka Mężczyzn

Termin: 9-12.05.2013 r.

Organizator: Politechnika Poznańska

 

AMP - Piłka Nożna

Termin: 9-12.06.2013 r.

Organizator: Politechnika Opolska

AMPiK w Koszykówce mężczyzn

INFORMACJE

AMPiK w siatkówce mężczyzn

Akademickie Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w siatkówce mężczyzn

Akademickie Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych

Akademickie Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych

AMP - Kolarstwo Górskie

Termin: 10-12.05.2013 r.

Organizator: ZOD PWR Jelenia Góra

AMP - Trójbój Siłowy

Termin: 10-12.05.2013 r.

Organizator: Uniwersytet Łódzki

 

AMP - Szachy

Termin: 11-13.01.2013 r.

Organizator: UE Katowice

 

AMP - Aerobik Sportowy

Zmień mnie

Akademickie Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w Futsalu 2009

Akademickie Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w Futsalu 2009
 

I kolejka AMPiK w Piłce Nożnej mężczyzn

INFORMACJE

AMP - Ergometr Wioślarski

Termin: 13-14.04.2013 r.

Oganizator: AZS Środowisko Warszawa

Koszykówka kobiet – finał, Wrocław

13 - 16.05.2010 AMP Koszykówka kobiet – finał, Wrocław

AMP - Piłka Nożna

Zmień mnie

AMP - Snowboard

Termin: 14-16.03.2013 r.

Organizator: Uniwesytet Śląski (Katowice)

 

AMP - Ergometr Wioślarski

Zmień mnie

strefa A-AMP Tenis ziemny, Bydgoszcz

14–16.05.2010 strefa A-AMP Tenis ziemny, Bydgoszcz

AMPiKi w Koszykówce

Turniej Akademickich Mistrzostw Pomorza i Kujaw w Koszykówce

1 turniej Akademickich Mistrzostw Pomorza i Kujaw w siatkówce mężczyzn

KU AZS WSG organizuje 1 turniej Akademickich Mistrzostw Pomorza i Kujaw w siatkówce mężczyzn. Zawody odbędą się w piątek 15 stycznia 2010 na Hali Sportowo – Widowiskowej WSG przy ul. Garbary 2 w Bydgoszczy. Zapraszamy

Akademickie Mistrzostwa Polski w Ergometrze Wioślarskim

Akademickie Mistrzostwa Polski w Ergometrze Wioślarskim


Wielkie Regaty Wioślarskie Wawelskie Wiosło-Kraków

Wielkie Regaty Wioślarskie Wawelskie Wiosło, Kraków


kolarstwo-Akademickie Mistrzostwach Wielkopolski Poznań

15 maja udział sekcji kolarstwa górskiego w Akademickich Mistrzostwach Wielkopolski Poznań

AMP Trójbój siłowy, Łódź

15.05.2010 AMP Trójbój siłowy, Łódź

AMP Siatkówka plażowa, Szczecin

15.05.2010 AMP Siatkówka plażowa, Szczecin

Akademickie Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w siatkówce mężczyzn

Akademickie Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w siatkówce mężczyzn

AMP w Aerobiku Sportowym

Akademickie Mistrzostwa Polski w Aerobiku Sportowym

strefa A-AMP Piłka nożna, Poznań

17–20.05.2010 strefa A-AMP Piłka nożna,  Poznań

AMPiK w Siatkówce kobiet

INFORMACJE

AMP - Tenis Ziemny

Zmień mnie

AMP - Lekkoatletyka

Zmień mnie

CASTING

przyjdź koniecznie i TAŃCZ Z NAMI!!!

Mistrzostwa Polski na Ergometrach KayakPro

MIstrzostwa Polski na Ergometrach Kayak Pro - kampus WSG (hala sportowa)

 

AMPiK w Siatkówce mężczyzn

INFORMACJE

Futsal M - strefa A

Półfinałowy turniej w futsalu mężczyzn o Akademickie Mistrzostwo Polski - Szczecin 19-21. 01. 2012

 

AMP - Piłka Siatkowa Mężczyzn

Zmień mnie

AMP - Pływanie

Termin: 19-20.04.2013 r.

Organizator: AZS Środowisko Warszawa

AMP - Tenis Stołowy

Termin: 19-21.04.2013 r.

Organizator: Uniwersytet Jagielloński (Kraków)

AMP - Judo

Termin: 19-21.04.2013 r.

Organizator: Politechnika Białostocka

AMP - Futsal Mężczyzn

Termin: 21-24.02.2013 r.

Organizator: PWSZ Leszno

 

AMP Jeździectwo, Myślęcinek

21–23.05.2010 AMP Jeździectwo, Myślęcinek

22–23.05.2010 AMP Judo – finał, Warszawa

22–23.05.2010 AMP Judo – finał, Warszawa

AMP Kolarstwo górskie, Lublin

21–23.05.2010 AMP Kolarstwo górskie, Lublin

AMP Wioślarstwo, Kruszwica

22–23.05.2010 AMP Wioślarstwo, Kruszwica

AMPiK w koszykówce mężczyzn

Akademickie Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w koszykówce mężczyzn

AMP - Aerobik Sportowy

Termin: 25-28.04.2013 r.

Organizator: Uniwesytet Śląski (Katowice)

AMP - Kolarstwo Górskie

Zmień mnie

AMP - Wioślarstwo

Zmień mnie

AMP - Żeglarstwo

Zmień mnie

AMP - Koszykówka Kobiet

Zmień mnie

AMP - Koszykówka Mężczyzn

Zmień mnie

masowy bieg przełajowy oraz marsz Nordic Walking
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgosczy, Kujawsko- Pomorski Związek Lekkiej Atletyki oraz Urząd Miasta Bydgoszczy organizują wspólnie masowy bieg  przełajowy oraz marsz Nordic Walking
AMP - Piłka Ręczna Kobiet

Zmień mnie

AMP - Trójbój Siłowy

Zmień mnie

AMPiK w koszykówce kobiet
Akademickie Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w koszykówce kobiet
AMPiK w siatkówce kobiet

Akademickie Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w siatkówce kobiet

Pływanie-eliminacje do Mistrzostw Plski

W dniach 28-29 marca w Szczecinie odbędą się eliminacje strefy A do Akademickich Mistrzostw Polski w pływaniu trenerem drużyny jest mgr Marta Grzelczak

AMP LA , Warszawa

28–29.05.2010 AMP LA , Warszawa

AMP - Narciarstwo

Zmień mnie

AMP Koszykówka mężczyzn – finał, Poznań

28–30.05.2010 AMP Koszykówka mężczyzn – finał, Poznań

ATAK NA RAKA

Zapraszamy do udziału w akcji promującej zdrowy styl życia na obiektach sportowych WSG w dniu 29.XI.2009 r. od godziny 12:00 do 14:00, serdecznie zapaszamy.

AMPiK w siatkówce Kobiet

Akademickie Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w siatkówce kobiet. Początek 9:30. Sala sportowa WSG w Bydgoszczy

 

AMP - Biegi Przełajowe

Zmień mnie

AMP - Wspinaczka Sportowa

Zmień mnie

AMP - Tenis

Termin: 30.05-02.06.2013 r.

Organizator: Uniwersytet Śląski (Katowice)

AMP - Koszykówka Kobiet

Termin: 30.05-02.06.2013 r.

Organizator: UPr Wrocław

 

AMP - Pływanie

Zmień mnie

Akademickie Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych

Akademickie Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych - 30-31. 03. 2012 Łódź


Polecamy

WSG MBA - Szkoła Biznesustudia łączoneMSPTablica Korzyścikursy i szkolenia LIPEC 2013podyplomowe rekrutacja LIPIEC 201340plusOchrona pacjentaAUTOCADAUTODESK

Partnerzy

Zawisza S.A Stowarzyszenie Piłkarskie Victoria Koronowo Gwiazda Bydgoszcz Delecta Bydgoszcz Novum Bydgoszcz KS Pałac Stowarzyszenie Podnoszenia Ciężarow Energa Katarzynki ARTEGO Bydgoszcz Domino-Sportino Inowroclaw KKP Bydgoszcz Tarpan Mrocza MSZS SZS Nuraski Polar BKS Bydgoszcz Archers  XYZ Fight Academy Bydgoszcz

Galeria AZS

Linki

Informacje dla studentów

Kontakt

Klub Uczelniany AZS Wyższej Szkoły
Gospodarki w Bydgoszczy

ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz

azs@byd.pl 052 567 07 02